В първата част на серията за Себепознанието – Себепознанието 1 – или как вече възрастни, да намерим себе си разгледахме отправната точка на пътя към Самопозанието. В тази статия ще разгледаме пътищата към него.

Винаги минаваме през Самоосъзнаването. Какво е осъзнатост? Осъзнатост е да живееш в състояния на Промяна, в които Тялото, Умът и Духът действат заедно. Тогава битието е низ от постоянни, динамични избори-действия. Те са винаги адекватни на твоите потребности в момента, защото се базират на единствено и само твои вътрешни критерии и стремежи.

За да установиш кои са личните ти отправни точки, можеш да използваш всеки един от елементите на Себе си – тялото или умът, или духът, или всички заедно (в крайни, гранични дейности, които изискват елементите ти да са на макс в конкретен момент. Това е нужно, за да бъде накаран Умът да излезе от немалкото рамки и програми, следствие от човешкото социално съществуване. Хората биват държани като общество-”точно такова общество-хранителен субстрат” – чрез един прост, груб подход -> постоянно, целенасочено вкарване в състояние на не-осъзнатост)

И…имаме 3 пътя.

Духът

Духът и Емоциите могат да обединят другите 2 елемента (Тялото и Ума) и да им влияят в различни посоки. Това са спонтанни, ясни и самозахранващи се състояния: Любов-Омраза.

Омразата обикновено води до обединение с цел агресия и в крайна сметка каскада от автоагресивни и депресивни действия, поради което тя не е ефективен и изобщо смислен път за постигане на осъзнатост.

Любовта е! Усещането за Обич директно и мощно повлиява тялото и умът и води до “поток”.

Спонтанни състояния на обич има при общуването с деца (които пребивават по природа в състояние на осъзнатост) и при споделянето на онова уникално състояние, в което си “половинка от…”

Честите срещи с това състояние на Възторг водят с времето до почти постоянно пребиваване в него 🙂

Похвати за доближаване на вибрацията ти до това състояние са явления, които променят емоцията ти – музика, литература, изкуство, медитация. Поне в първите 3 от изброените е застъпена винаги, ВИНАГИ темата Любов-Омраза :-)))

Интелектът

Пътят към Самопознание с помощта на Интелекта се осъществява чрез:

– усвояването на знания и умения, което изисква вглъбяване в детайли

– високоспецифични дейности с нужда от концентрация на вниманието в следенето на няколко линии от Познанието.

– проявите на творчество – когато интелекта спонтанно и интуитивно търси НОВИ посоки в Познанието.

– пособия за доближаване са всички видове емпирични атрибути на Въображението- опитни постановки, научни разработки и др.

Тялото

Третата посока е Тялото. Тук Самопознанието се осъществява чрез наблюдение на присъщите функции и потребности на тялото от чрез поставянето му в крайни, гранични физиологични състояния, ексцесивни натоварвания, преживяване на болкови състояния и процеси на възстановяване.

Пособия:

– движението (което ти носи повишен метаболизъм и подобрено хранене и обновяване на тъканите)

– качествената храна – ( Характерни черти на традиционните диети )

– поставянето му в естествени за него условия на средата – въздух, слънце, вода, студ …

Има дейности, където по принцип си в Цялост – могат да се определят като крайни и екстремни. Когато действието изисква адекватни, актуални знания, точност и съвършен тайминг (на окото, на вниманието, на ръката…), +състояние на висше удоволствие от дейността +съответна адекватност на физиката.

Примери за това са – високите скорости, алпинизмът, висшите професионални умения,…и др.

Следователно Тялото, Умът и Духът се радват на динамичните моменти на Развитие и Растеж.

Да имаш самопознание в крайна сметка означава де се познаваш като Развиващо се същество.

А как се развиваме – Опит, принципът “проба -грешка”, Растеж, взаимовръзки със света и т.н. ще разгледаме в следващата, трета част на поредицата за Самопознанието.

Дискусия по темата: тук

Други статии по темата:

Себепознанието 1 – или как вече възрастни, да намерим себе си

Тялото е твоят ДОМ

Самопознанието 2 – Пътища

Коментари

Comments are closed.