Предистория: Тичането с умерено темпо за продължително време или определено разстояние е един от най-широко разпространените и най-популярни начини за спортуване. Това е един от най-достъпните спортове – ако искаш да го практикуваш, просто слагаш едни спортни обувки и отиваш в парка. Също така според много хора е един от най-ефективните начини да топиш я мазнини, я килограми и често е едно от първите неща, към които се обръщат, когато решат, че са се поояли.

Цел: Реших да проверя какво е мнението на хората за това доколко е важна техниката на тичането, за да практикува човек тичане и доколко е важна, за да практикува човек тичане безаварийно – т.е. без болежки и контузии. Също реших да проверя какво е мнението на хората по същия въпрос за тренировки с тежести и други съпротивление. И като за финал – при кой начин на спортуване според тях е по-вероятно човек да се контузи.

Метод: Въпреки че в заглавието пише “изследване”, в случая по-скоро става въпрос за запитване. Съставих и използвах анкета [линк], която да определи колко е важно (от 0 до 10) да имаме добра техника, за да практикуваме и за да не се контузим.

Резултати: В анкетата взеха участие 111 души – 63 жени и 48 мъже – на възраст между 15 и 50 години. Проучването беше насочено към хората, които имат никакъв или минимален опит – постнах го в групи като KizombaholicsBG (група за танци), Essence Bulgaria (група за семинари за личностно развитие) и SUPERлятна академия “Аз мога – тук и сега!” (група за млади IT, графични и медийни специалисти) като изрично помолих да го попълват или да се препраща на хора с никакъв или минимален опит.

Въпреки това се получи относително разнородна група, което отчитам като плюс.

  • 11.7% от анкетираните споделиха, че нямат никакъв опит с бягане и тренировки с тежести.
  • 73.9% споделиха, че имат някакъв опит с бягане, тренировки с тежести или и с двете.
  • 14.4% дори са тренирали лека атлетика в някакъв период от живота си

Въпреки различното ниво на опитност, резултатите между различните подгрупи се различаваха твърде малко.

➨ На въпроса:

“Според вас доколко е нужно да сте запознати с правилната техника на тичане, за да отидете и да тичате за отслабване в парка? “, както и на аналогичния въпрос за нуждата от правилна техника, за да можем да тренираме с тежести, хората имаха възможност да изберат между 0, 1, 2, 3 …. 9, 10, като “0” беше обозначено като “изобщо не е важно”, а “10” – като “супер важно”

Средните резултати бяха следните:

Вид натоварване Средна оценка
Бягане 5.8
Тежести 8.8

Графично това изглежда така:

Фиг 1. Доколко смятате, че е важна техниката, за да тичаме и за да тренираме с тежести? [от 0 до 10]
При хората, тренирали лека атлетика, съотношението е подобно, разликата обаче е, че те отдават по-голямо значение на техниката и за двете дисциплини (с половин единица отгоре). Т.е. според тях нуждата от техника, за да се занимаваме с бягане е средно 6.3, а с тежести – 8.3

➨ На въпросите:

“Според вас, доколко е нужно да сте запознати с правилната техника на тичане, за да не се контузите като тичате?”

и

“Според вас, доколко е нужно да сте запознати с правилната техника на изпълнение на упражненията с тежести, за да не се контузите докато тренирате във фитнеса?”

участници отговарят средно по следния начин:

Вид натоварване Средна оценка
Бягане 7.1
Тежести 9

което графично изглежда така:

Фиг 2. Доколко смятате, че е важна добрата техника, за да не се контузим респективно при тичане и при тренировка с тежести? [от 0 до 10]
т.е. анкетираните отнова дават преимущество на нуждата от техника при тренировката с тежести, пред тази при бягане, за да не се контузим. И тук трениралите лека атлетика дават малко по-високи средни отговори (0.3 единици отгоре) за нуждата от тяхника като превенция от контузия, но отношението остава същото.

➨ На въпроса:

“При кои тренировки смятате, че има по-голям риск да се контузите?”

анкетираните отговарят по следния начин:

 

При кое натварване е по-вероятно да се контузим Отговори (в %)
Бягане 11.8
Тежести 52.3
 Шансовете са равни 23.4
 Не мога да преценя 12.6

Графично това изглежда така:

Фиг 3. При кое смятате, че е по-вероятно да се контузим – при бягане или при тренировка с тежести?

Тук обаче трениралите лека атлетика дават като мнение два пъти по-висок риск [графика] от контузия при бягането за сметка на два пъти по-малко отговори за “равен шанс” и малко повече отговори за “тежести”. Т.е. трениралите лека атлетика виждат два пъти повече риск в бягането от нетрениралите лека атлетика.

Заключение

Запитаните хора смятат, че е нужно значително повече (средно 34% повече) техника, за да занимаваме с тежести, отколкото за да тичаме и осезаемо повече техника (средно 21% повече), за да не се контузим, тренирайки с тежести, сравнено с това да не се контузим, тичайки с умерено темпо.

Също така хората смятат, че е 5 пъти (!) по-вероятно да се контузим с тежести, отколкото да се контузим, тичайки. Трениращите лека атлетика смятат, че това е едва 2.6 пъти по-вероятно.

Дали това отговаря на обективната реалност, е друг въпрос и ще разгледаме какво казва научната литература по въпроса в следващата публикация.

Дискусия

Броят участници в анкетата е прекалено малък, за да вадим генерални изводи за каквато и да била популация. Резултатите обаче съвпадат до голяма степен с впечатленията, които аз лично съм добил през годините, комуникирайки с хора, които имат мнение, но не и достатъчно широк поглед върху материята.

За да получим по-точни отговори, е нужно подобно проучване да бъде проведено между повече хора, анкетата да бъде още по-специфична и да бъдат инвестирани повече време и ресурси. Сегашното ни дава едни начални резултати и ако се наложи, винаги можем да задълбочим.

Благодаря на всички, които изпратиха проучването на приятели и познати и на всички, които помогнаха по други начини това да се случи.

Ако имате идеи за други проучвания или коментари – пишете в секцията за коментари по-долу или ми пишете директно на lazar@livetolift.com

По-здрави!

Лазар Радков
Следвай ме
Изследване: Хората смятат, че тичането е по-безопасно от тренировките с тежести!

Коментари

Leave a Reply