Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА livetolift.com

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

 • Платформата “livetolift.com” (Платформата) е собственост на Фондация в обществена полза “ЛАЗАР РАДКОВ” (Фондацията) с БУЛСТАТ номер: 177021015, регистрирана спрямо законодателството на Република България. Адрес на регистрация: ул. Ген. Гурко 64 ет. 1 ап. 3

 

 • Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

» „Потребител“ – физически лица, използващи Платформата.

» „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Платформата приема при използването на сайта.

 • Платформата и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на Платформата предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Платформата той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

II. СИГУРНОСТ

 • Платформата съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.
  Фондацията не гарантира постоянното функциониране на Платформата.

III. ДОСТЪП

 • Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

 

 • Фондацията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондацията. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

 

 • Фондацията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондацията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

 • Информацията, намираща се на Платформата, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.

 

 • Информацията, предоставена на Платформата, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Платформата. Това е причината, поради която Фондацията не носи никаква отговорност, в случай че Потребителт приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.

 

 • Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Фондацията, чрез електронна поща или през Платформата включително, но не само, Потребителят приема, че:

» Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

» Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

» Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Фондацията може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Фондацията следва правилата и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

VI. „БИСКВИТКИ”

 • Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Посочената на Платформата информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Фондацията, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, вкючително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Фондацията и да посочи несъотвествието. Фондацията си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 • Фондацията запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Платформата.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

 • Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на Платформата представлява интелектуална собственост на Фондацията и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се разрешава по следните правила:

» Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Платформата).

» Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.

» С посочване на автора.

» Без модификации.

» И некомерсиално.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 • Фондацията, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.

 

 • Фондацията гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Платформата и друга актуална информация около проекта.

 

 • Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на Платформата.

 

 • Фондацията си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

» Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Фондацията във връзка с Платформата, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

» Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Платформата и нивото на проекта.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 • С използването на Платформата и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Платформата за лични и нетърговски цели.