Петър: От болки в кръста до прогрес от 3 набирания само за последните 30 дни!

Петър: От болки в кръста до прогрес от 3 набирания само за последните 30 дни!

Беше Ден Господен около 4 месеца преди днешния, когато на Божия син Петър му писна да го боли кръстът и да се чувства немощен поради този факт. И захвана се Петър, по-известен сред приятелите като Зозо, да търси какво може