Harpenden Skinfold Caliper – Златният стандарт за измерването на мазнини с калипер!

Harpenden Skinfold Caliper – Златният стандарт за измерването на мазнини с калипер!

В статията “Точен метод за измерване на мазнини ли са калиперите” разгледахме принципите на измерването с калипер, както и местата, на които нещата могат да се объркат. Това беше базирано на дотогавашния няколкогодишен опит с меренето с различни калипери. Добрата

Въпрос: Точен метод за измерване на мазнини ли са калиперите?

Въпрос: Точен метод за измерване на мазнини ли са калиперите?

Работя с калипер от 2006-та година. Тогава все още бях студент в специалност “Наука за храненето” в Хамбург, Германия. Млад и ентусиазиран, “приемах” свои приятели в студентската си стая, обяснявах им какво да ядат и какво да не ядат, “за

Документиран случай: 7-10-13 кг свалени за съответно 1-2-3 месеца

Документиран случай: 7-10-13 кг свалени за съответно 1-2-3 месеца

Драго е голям свежар и може би човекът с най силен гъз, който някога е идвал при нас. Пиша го това, понеже обикновено хората идват със слаби или направо неактивни задници и чак след нашата намеса последните стават яки и