FAQ: “Какво да правя, ако метаболизмът ми е разбичкан и тежа 100+ кила?”

FAQ: “Какво да правя, ако метаболизмът ми е разбичкан и тежа 100+ кила?”

Първо, понятието “разбичкан метаболизъм” не е нито медицинско, нито научно и е използвано предимно за удобство. Второ, понятието “разбичкан метаболизъм” включва малко или повече от следните: анормални кръвни липиди (холестерол, LDL, HDL, TG, ApoB) анормални нива на инсулин и кръвна

Bullshit I Hear: “Аз имам бавен/бърз метаболизъм!”

Bullshit I Hear: “Аз имам бавен/бърз метаболизъм!”

Периодично в живота ми се появяват хора, които държат да ми обясняват това или онова. По-интересното е, че в голям брой от случаите хората държат да ми обясняват неща от сферата, в която си изкарвам хляба (и месото) и в