Какво е общото между постигналите дългосрочни резултати?

Какво е общото между постигналите дългосрочни резултати?

Според скромното ми мнение успехите ни в Live To Lift се дължат предимно на две причини: Не робуваме на конкретен начин на хранене и на трениране Адаптираме методите, които използваме на база успехите и неуспехите си Преди десетина години излязоха едни изследвания