Колко ги боли кръстът учениците и програмистите в %-ти?!

Колко ги боли кръстът учениците и програмистите в %-ти?!

В този материал ще ви разкажа за собствените си проучвания, които правя с аудиториите, на които периодично ме канят да презентирам последните години. От 2012-та насам съм презентирал и съм имал възможността да се запозная с казусите на: служителите в HP